Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

Hyresgästanpassning av förskola på Stora Essingen!

25 Juni 2024

Dibbers förskola

AV-line genomför just nu en hyresgästanpassning åt Dibbers förskola i Areims fastighet Ångtvätten 22 på Stora Essingen. Det är den fjärde skolan som AV-line hyresgästanpassar i den 40 000 kvadratmeter stora byggnad på uppdrag av Areim och Kungskvarnen. Tidigare har de installerat el, nätverk, larm och passersystem åt Hvilan gymnasium, Amerikanska Gymnasiet och Nordic International School.

AV-line startade uppdraget i februari 2024 och allt ska vara klart till skolstart i augusti samma år. I installationsuppdraget ingår bland annat ny belysning, nya eluttag och att förbereda förskolans AV-utrustning.

-Det här är en byggnad vi känner väl. Vi har för Kungskvarnen och Areims räkning genomfört många hyresgäst- och fastighetsanpassningar under de senaste åren. Skolor har mycket AV-utrustning i form av digitala skärmar, projektorer med mera som vi nu installerar eller förbereder för installation, säger Stefan Axelsson projektledare på Av-line.

Dibbers är en Norsk friskolekoncern med flera förskolor i Sverige.