Arbetsmiljö

För AV-line är det systematiska arbetsmiljöarbetet en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är vår övertygelse att en trygg arbetsmiljö ger trygga medarbetare vilket i sin tur säkerställer en hög kvalité i leveransen till våra kunder.

Vi tillämpar systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs i största möjliga mån och för att kunna erbjuda en tillfredställande arbetsmiljö för våra anställda och inhyrd personal.

Det är också angeläget att alla våra anställda är engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet varför vi ser till att ständigt hålla våra medarbetare uppdaterade med det senaste inom arbetsmiljö.