Miljöpolicy

För AV-line är det viktigt att vi strävar efter så lite miljöpåverkan som möjligt i vårt arbete. Därför är det självklart för oss att följa rådande lagstiftning och myndigheternas föreskrifter.

 Men vi går gärna ett steg längre än så där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.

Därför strävar vi alltid efter att:

Tillämpa en helhetssyn på våra installationer och produkters miljöpåverkan genom att medvetet arbeta med val av miljövänligt förbrukningsmaterial och miljövänliga komponenter.

Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön

Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete

Informera om vår verksamhet och våra installationers miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.

Vi skall arbeta med kontinuerliga förbättringar och införa förebyggande åtgärder enligt våra fastställda miljömål.