Laddstationer

För effektiv och säker elbilsladdning.

Vill ni kunna ladda er bil eller hybridbil på ett effektivt och säkert sätt?

Vill ni bidra till en lägre klimatpåverkan?

Oavsett om det gäller kommersiella fastigheter eller som förvaltande företag, flerbostadshus eller företag kan vi ta fram en lösning som passar just dina behov och förutsättningar.

Med rätt laddstation och lastbalansering slipper ni effekttopparna och därtill sänker ni kostnaderna samt att det ger en effektivare laddning.

Önskar ni kunna styra laddningen via app, hämta statistik för debitering via portal eller kunna skapa kösystem i laddinfrastrukturen är detta möjligt.

Betaltjänsterna är flera och på besöksparkeringarna kan även swish-betalning erbjudas.

Projektering – Installation – Driftsättning - Service

Vi följer er hela vägen från projektering och vidare igenom installation till driftsättning och användande för brukarna där vi erbjuder service och support.

Med ett serviceavtal arbetar vi förebyggande inom ett intervall för att säkerställa en fungerande laddstation i den kommersiella fastigheten, parkeringsgaraget, hotellet eller bostadsrättsföreningen vilket ger nöjda användare. Med kort inställelsetid och med reservdelar i våra servicebilar avhjälper vi felet vid första besöket.

Genom Naturvårdsverket kan ni söka bidrag för installationen och material.

   Företag och flerbostadshus

   Publika laddstationer

   Privatpersoner

I vårt sortiment ingår:

  • Laddstationer - enkel eller dubbel med uttag, kabel eller schuko som tillägg
  • Lastbalansering - effektivare laddning
  • RFID - bricka/laddkort
  • Styrning via App
  • Portal för statistik/debitering
  • Betalningslösningar/Swish
  • Serviceavtal