Kvalitet

Kvalitetspolicy

Av-Line strävar efter en kvalitet som överträffar kundens krav och förväntningar och därmed ständigt förbättra sin verksamhet.

Av-Line åtar sig att följa tillämpliga bindande krav.

Av-Line skall hålla en utpräglad kvalitetsprofil och kritiskt granska varje nytt uppdrag för att om möjligt föreslå tekniska, kvalitetsmässiga samt ekonomiska förbättringar.

 

Förutsättningar skall ges för att kvalitetsmål upprättas och periodiskt följs upp för olika funktioner inom företaget. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete inom företaget.

Produkternas kvalitet säkras fortlöpande genom en systematiserad kvalitetssäkring, en kvalitetsmedveten och välutbildad personal samt en god arbetsmiljö.

AV-line AB är certifierade enligt:

Kvalitet:

ISO 9001:2008

Miljö:

ISO 14001:2004

AV-line AB innehar högsta kreditvärdighet AAA.