Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

Hållbarhet

En hållbar samhällsutveckling

Vi har valt att arbeta efter Agenda 2030 mot de mål som är relevanta för vår verksamhet, våra kunder och där vi upplever att vi kan vara till mest nytta. Nedan finner du också vår kvalitet- och arbetsmiljöpolicy.

Vi arbetar efter Agenda 2030!

AV-Line bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom utgå från de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030. 2015 beslöt FNs 193 medlemsländer att utgå Agenda 2030, en universell plan som inrymmer hållbarhetsmål för global utveckling. Vi har valt att arbeta mot de mål som är relevanta för vår bransch och där vi känner att vi kan påverka mest.

  • Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
  • Arbeta för en hållbar resursanvändning
  • Gott ledarskap och trygg ekonomi
  • Bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat för alla
  • Arbeta för jämställdhet och mångfald
  • Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
  • Främja mänskliga rättigheter
  • Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
  • Visa lokalt samhällsengagemang
  • Vara transparent med kunder, leverantörer och medarbetare