Säkerhet

En säker och trygg lokal, fastighet, anläggning eller garage får ni med våra installationer och serviceavtal där vi vägleder dig hela vägen till uppkopplad anläggning för inbrottslarm, kameraanläggningar, passersystem och lås.

Vi hjälper dig med:

  • Inbrottslarm 
  • Passersystem
  • Trygghetskamera
  • Porttelefon
  • Brandlarm
  • Talande utrymningslarm
  • Serviceavtal
  • Besöksbokningssystem
  • Årliga kontroller