Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

ICA Maxi säkrar upp sin energiförsörjning med reservkraft!

29 Maj 2024

ICA Maxi i Gustavsberg

AV-line har fått i uppdrag att installera ett reservkraftverk åt ICA Maxi i Gustavsberg. Varje år inträffar tillfälliga strömavbrott och för en butik som hanterar stora mängder frys- och färskvaror får det stora ekonomiska konsekvenser.

ICA Maxi i Gustavsberg försäkrar sig nu mot det problemet genom att AV-line tillsammans med Reservkraftsbyggarna PWR Power säkrar upp energiförsörjningen genom att installera en dieselgenerator.

Uppdraget är tänkt att starta hösten 2024. Tidigare har AV-line, på liknande sätt, säkrat upp energiförsörjningen åt ICA Maxi i Nacka och Haninge.

Planen är att på tomten utanför bygga upp en mindre byggnad dit AV-line flyttar butikens nuvarande ställverk. Till det installerar de en dieselgenerator som kan generera 1000 amper och en fem kubikmeter stor dieseltank.

-Det vi installerar är en kategori 4 anläggning med nätavkänning. Det nya aggregatet känner direkt av ett strömavbrott och växlar då över så att strömmen går på kraft från dieselgeneratorn. När elen kommer tillbaka känner den av nätet och väntar in att nätet är stabilt innan det slår över på det vanliga ställverket. En effektiv och på alla vis säker energiförsäkring, säger Jonas Nyberg, projektledare på AV-line.

Vi har velat installera ett reservkraftverk under lång tid men inte kommit till skott förrän nu. Strömavbrott kan bli kostsamma och skulle vi råka ut för ett längre avbrott kan det bli stora problem. Blir vi tvungna att kassera våra frys- och färskvaror blir det inte bara dyrt utan det kan ta upp till en vecka innan vi fyllt på våra lager igen. Sedan ska det byggas rätt mycket i vårt närområde och då ökar alltid risken för strömavbrott. Just nu för vi också samtal med kommunen om hur viktig butiken är ur ett samhällsviktigt perspektiv. Vid en kris måste invånaren i Värmdö ha tillgång till livsmedel. Det finns många anledningar att säkra upp elförsörjningen. AV-line blev vi rekommenderade av företaget som levererar dieselkraftverket, säger Jack Pluss, butikschef på ICA Maxi i Gustavsberg.