Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

AV-Line är ISO-certifierade sedan 23 år tillbaka samt innehar AAA med högsta kreditvärdighet!

29 Maj 2024

Diplom

AV-line genomförde sin första ISO certifiering redan 2001 och har kontinuerligt sedan dess genomfört nya certifieringar vart tredje år. Nyligen genomfördes deras senaste som innebär att de är certifierade fram till 2027.

Av-Line lägger mycket arbete på ISO varje år men det lönar sig också. De är certifierade för ISO 9001:2015 kvalitet och 14001:2015 miljö.

Det är ett ledningssystemstandard som syftar till att ge stöd för att kontinuerligt, förbättra och utveckla företaget. Det är också exakt vad de vill göra.

Arbetet med ISO säkerställa att de har ett fungerande förbättringsarbete som sker systematisk och kontinuerligt. AV-Line ska varje år bli bättre än året innan. För många kunder sätter också ISO certifieringen en kvalitetsstämpel på AV-line.

Av-Line är även certifierad anläggarfirma inom inbrottslarm SSF 1015, Larmklass 2 sedan 2019.

Av-line innehar AAA rating högsta kreditvärdighet. I dessa tider är det en styrka att kunna påvisa att man är en trovärdig och pålitlig affärspartner som bygger långsiktigt förtroende för kunder, partners och leverantörer.

AV-line är ett av de 11 200 företag av Sveriges totalt 680 335 aktiebolag som har högsta kreditvärdighet under åren 2016-2024. Ett företag med gulddiplom har bibehållit högsta kreditvärdighet i minst sju år.

-Det säger ganska mycket om sunt företagande och långsiktighet med vår kompetens, kvalitet och att vi har verifierad ordning och reda, säger Dick Terneborg, vice VD på Av-Line.