Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

Välkommen att teckna ett fördelaktigt och nödvändigt serviceavtal!

7 Nov 2023

En manlig och en kvinnlig kollega

Ett serviceavtal är ekonomiskt fördelaktigt, ger trygghet och snabb återkoppling vid funktionsproblem samt inkluderar förebyggande översyn för att undvika framtida problem. AV-Line arbetar proaktivt och kontrollerar sina kunders anläggningar för att se om brister och fel finns som kan skapa följdfel eller avbrott. Ett avbrott kan vara att en konferensutrustning inte fungerar vid en viktig presentationen eller att larmet och passersystemet inte ger den säkerhet som eftersöks. Av säkerhetsskäl kan ett elsystem eller en laddstation behöva översyn för att kunna leverera som det är tänkt och inte utgöra en fara för användarna.

Avtalskunder blir prioriterade och har möjligheten till akuta insatser på ett enkelt sätt.

- Ett serviceavtal innebär att man får en anläggning som är drift- och brandsäker samt ger skydd mot personskador. Den tryggheten och försäkringen är viktig för alla verksamheter. Med regelbunden tillsyn ökar driftsäkerheten samtidigt som vi ser till att lagar och regler som är förutbestämda vid installation följs. Till din hjälp har du våra självständiga och kunniga tekniker som snabbt är på plats för kunder med serviceavtal, säger Robin Agehorn, servicechef på AV-Line.

AV-Line erbjuder i dag serviceavtal inom tjänsteområdena larm och säkerhet, laddstationer, AV-teknik och elinstallationer.