Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

Lyckat samarbete mellan SELATEK-bolag!

3 Nov 2023

SELATEK

Genom att vara en del SELATEK kan AV-Line tillsammans med övriga bolag inom gruppen dra nytta av varandras spetskompetens och erbjuda sina kunder helhetslösningar inom samtliga tjänsteområden via en kontaktyta. Det ger kunder trygghet, kvalitet och hög leveransprecision. Ett bra exempel är när SELATEK-bolaget Tre E Elteknik, vid en hyresgästanpassning, använde sig av AV-Lines kompetens och resurser inom fiberinstallation och nätverksdragning.

- Vi ser en styrka i att kunna nyttja och addera AV-Lines kunskap inom t ex säkerhet, ställverkslösningar, nätverk- och fiberinstallation i vårt erbjudande till våra kunder. Samtidigt kan AV-Line erbjuda sina kunder vår kompetens inom exempelvis systemintegration och driftsättning av nödljusanläggningar. Tillsammans blir vi ännu starkare, säger Johan Arnebrant, arbetsledare på Tre E Elteknik.

- Inom SELATEK och AV-Line sätter vi stort värde på korsförsäljning mellan bolagen. Det är fantastiskt att kunna dra nytta av varandras unika kompetens. Vi får ett bredare och starkare erbjudande till nytta för våra kunder. Den sammanlagda kunskapen gör att vi alltid kan hitta den bästa och mest hållbara lösningen, säger Thomas Svensson, Vd på AV-Line.

SELATEK med AV-Line erbjuder hög kompetens inom följande tjänsteområden: Elinstallationer, säkerhet, industriell- och VA automation, fastighetsautomation, kommunikation, AV-Teknik, E-mobility och olika typer av konsulttjänster.