Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

Milepost skapar nya laddgator och AV-line installerar!

17 Okt 2023

Milepost elstolpe

AV-lines samarbete med Milepost startade med den rekordsnabba installationen av ett stort antal laddplatser på Valhallavägen 2022. Invigningen skedde under pompa och ståt den 5 juni samma år.

Efter det har samarbetet fortsatt med ytterligare etapper och till dagens datum har 113 laddplatser installerats på Valhallavägen. Under 2023 har AV-line också installerat totalt 34 nya laddplatser åt Milepost på Ringvägen, Rålambsvägen, Tulegatan och Fredborgsgatan. Inom kort kommer ytterligare 29 laddplatser installeras på Kristinebergsgatan, Trädgårdsgatan i Sundbyberg och Valhallavägen. Utöver det har AV-Line för Milepost räkning installerat totalt 8 laddplatser på Kalmar Öland Airport och 16 laddplatser på Växjö Småland Airport. Totalt har AV-line installerat 200 laddplatser på uppdrag av Milepost.

Milepost har specialiserat sig på att etablera laddgator i stadsmiljö för laddning av elbilar för den som har behov av parkering och laddning nära arbetet eller hemmet. I sina etableringar tar Milepost ett helhetsansvar och står för projektplanering, nödvändiga tillstånd, grävning, kabeldragning, montage och driftsättning av laddstolpar och back-end systemet samt en kundservice av högsta klass.

-AV-line har varit en snabb och pålitlig partner sedan vår start på Milepost. Hög kompetens och fokus på att hitta lösningar har varit värdefullt för oss, säger Lars Isaksson, Head of Operations på Milepost

-Vi har ett väldigt bra samarbete med Milepost som är en framåt och väldigt kompetent uppdragsgivare. Behovet av laddplatser är stort och beräknas öka år från år. Större delen av installationsarbetet försöker vi göra under den varma årstiden genom att arbeta dubbelt så fort. När tjälen sätter sig i marken ökar installationskostnaden med 20% och den utgiften vill vi bespara vår uppdragsgivare, säger Thomas Svensson, projektledare på AV-line.

Det fossila bränslet fasas sakta ut och ju fler elbilar vi köper desto fler laddplatser behövs. 2022 var det totalt 96 163 nyregistrerade personbilar som var elbilar enligt SCB (Statistiska Centralbyrån). En personbil med fossilt bränsle släpper ut cirka 3 ton koldioxid varje år. Varje ton minskat utsläpp av koldioxid är en vinst för vårt klimat.