Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

Träningstips och program

12 Juni 2023

Areim

Några av er har frågat efter lite träningsråd från mig. Jag har nedan satt ihop ett väldigt simpelt grundprogram för allmänt välmående och kondition. Utöver det följer tankar och råd kring styrketräning samt mina favoritövningar för axlar och bra hållning.

Detta är tankar och strukturer från hur jag bygger mina träningsperioder.

Vill börja med att klargöra några begrepp jag använder nedan.

  • Tempo. Räknat 1-5. Tempo: 1 = gång/väldigt lätt. 2 = Distanstempo. 3 = Tröskeltempo (420min arbete). 4 = Över Tröskel (30s-4min arbete) här producerar du mjölksyra. 5 = Maxtempo.
  • 1 RM = 1 Repetition max.

Programmen bygger på 6 veckors perioder. Detta är minimum enligt mig för att man ska få till en märkbar förändring. 10 veckor är att föredra. För att få till en förändring så behöver vi ha en progressiv ökning av belastningen. Uppmärksamma att detta initialt inte behöver innebära mer vikt. Några extra reps eller fler set kan också vara en progressiv ökning. Gäller det kondition kan det vara att öka tiden eller antal set.

Om vi bortser från styrketräning och bara fokuserar på kondition och allmänt välmående så finns det tre parametrar som man vill få in under en vecka.

Det här var ett totalprojekt där vi fick ihop alla teknikdelarna, från projektering till utförande. AV-tekniken och säkerhetslösningarna i det här projektet är på mycket hög nivå, säger Christian Byström, teknikansvarig på AV-line.