Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

Humlegården uppdaterar och samordnar säkerheten i sina fastigheter!

16 Maj 2023

Humlegården

AV-line har i uppdrag att öka säkerheten och servicenivån för hyresgästerna i ett trettiotal fastigheter för Humlegården Fastigheters räkning.

Just nu byter AV-line ut de gamla passersystem i flera av Humlegårdens fastigheter. I en mindre byggnad kan det röra sig om fem, sex läsare och i en större upp till ett femtiotal läsare. Nu får alla fastigheter samma typ av passersystem som styrs centralt vilket minskar Humlegårdens administration.

Tidigare hade varje hus olika system, många gånger från olika leverantörer, vilket gav olika inloggningar, sämre servicemöjligheter och framför allt minskad säkerhet. Brickor kom på avvägar och var enkla att kopiera. Nu får alla samma typ av bricka som dessutom är krypterade vilket ökar säkerheten markant. De nya passerbrickorna går enkelt att spåra och spärra och tråkigheter som borttappade nycklar undviks.

Samtidigt som det här pågår har AV-line också bytt ut alla kameror i Humlegårdens fastigheter. Det var drygt 400 stycken som monteras ner, ersätts med nya och en ny molnplattform. I många av entréerna sätts det också in digitala postlådor och digitala infoskyltar. Den traditionella papperslappen med hyresgästens namn försvinner och istället skrivs den nya hyresgästens namn in centralt och visas direkt på postlådans display i fastigheten entré. Smidigt och enkelt.

Vi beställer många uppdrag av AV-Line. Det rör sig ofta om speciallösningar inom t ex ladd- och nätverksarkitektur. Som leverantör är de väldigt flexibla och alltid på plats när det behövs. Vi ser dem som vår specialhjälp vid olika systemlösningar. De är också med och utvecklar vår framtida standard och ger samtidigt ett bra allmänt stöd, säger Nour Seddati, ansvarig teknikutvecklare inom el på Humlegården Fastigheter.

Tillsammans med Humlegården tog vi fram en plan för vad de ville göra och hur utbytet av passersystem skulle gå till. Projektet har pågått sen 2020 och vi beräknar vara klara under 2024. Tillsammans med Humlegården tog vi fram en plan för vad de ville göra och hur utbytet av passersystem skulle gå till. Projektet har pågått sen 2020 och vi beräknar vara klara under 2024. Här får vi möjlighet att använda oss av olika delar av vår kompetens och tjänsteutbud. Humlegården är en duktig och professionell beställare som vi har ett nära samarbete med sedan många år tillbaka, säger Ludvig Nordqvist, Ansvarig över säkerhetsavdelningen på Av-line.