Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

AV-line bygger om ställverk inför stort energibesparingsprojekt!

16 Maj 2023

Svensk Retursystem

Svensk Retursystem gör med hjälp av Svea Solar en stor satsning på solkraft. På fastighetens tak anlägger Svea Solar 20 000 kvadratmeter solceller. När det är klart är det en av största takbaserade solcellsanläggningarna i Sverige. Enligt beräkningar kommer solcellsanläggningen att producera 6,7 GWh per år. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel för 1340 normalstora svenska villor.

AV-lines uppdrag är att bygga om befintligt ställverk så att det går att ansluta energi från sollcellparken till fastigheten. El från solcellsparken på taket kommer gå till drift av av anläggningen men längre fram finns möjligheter att ansluta laddmöjligheter för ellastbilar och produktion av vätgas

AV-line har genomfört sin projektering och gått igenom projektet på plats, installationsfasen startar så så fort de fått tillgång till det material de beställt. Uppdraget beräknas vara klart i april 2023.

Det här är ett komplicerat uppdrag där vi jobbar med lågspänningssidan i stället för högspänning. Vi har gjort många olika typer av beräkningar för att allt ska fungera friktionsfritt. Vi har genomfört liknande projekt tidigare, bl a förberedde vi ICA Maxi i Nacka för deras satsning på solceller. Det känns väldigt positivt att jobba med ett projekt som involverar hållbara energikällor. Där har Svea Solar stor erfarenhet och kompetens, säger Jonas Nyberg, projektledare på AV-line