Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

Kontorsanpassningar för Post- och Telestyrelsen och Budbee!

30 Oktober 2022

Post tele

Fastigheten Härden 15 på Hälsingegatan är en av Humlegårdens satsningar på en modern och funktionell kontorsmiljö. Uppdraget var från början ett ROT-projekt där AV-line genomförde grundinstallation i form av kabelstegar, fönsterbänkskanaler och viss belysning. Därefter fortsatte uppdraget med att hyresgästanpassa lokalerna och installera samtliga el- och brandinstallationer.

Fastigheten är belägen precis där Vasastaden möter den nya framväxande Hagastaden vid Norra Station. Hagastaden är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. 2030 kommer där finnas en ny tunnelbanestation, 6 000 bostäder och hela 50 000 arbetsplatser.

Läget för kontorsfastigheten Härden är idealiskt i skärningspunkten mellan gammalt och nytt!

AV-lines uppdrag har pågått i etapper. Fastigheten Härden 15 består av två större byggnader Hälsingegatan 38 och 40. På Helsingegatan 38 har hyresgästanpassningar genomförts åt bl a Post- och Telestyrelsen på 5 500 kvm och Kambi på ca 4000 kvm. På Hälsingegatan 40 har liknande anpassningar genomförts åt Budbee, Polaren & Pyret, Werlabs samt Nordlo.

Vi är snart klara med det här uppdraget. Värt att nämna är att vi satt in Fagerhults nya, moderna belysningssystem ”Organic” i fastigheten för att miljö och energioptimera fastigheten. Integrerade sensorer i armaturerna styr sekvenser och belysningszoner för rätt mängd ljus där det behövs. För ökad säkerhet har systemet också kopplats upp mot brandlarmet. Under ROT-projektet behölls vissa installationer medan andra revs ut. Utmaningen i projektet har varit att få ihop alla delar till en fungerande enhet. Vårt samarbete med PQ-projektledning har fungerat utmärkt. Tillsammans levererar vi en förstklassig produkt till slutkunden. säger Mikael Claesson, projektledare på AV-Line.

Byggherre: Humlegården

Beställare: PQ-projektledning