Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

ICA Maxi Nacka satsar på reservkraft vid strömavbrott!

8 december 2021

AV-Line fick i uppdrag av ICA Maxi Nacka att säkra upp butiken med reservkraft vid eventuella framtida strömavbrott. I dag sker stora infrastrukturförändringar i Nacka med ny tunnelbanelinje och ökat bostadsbyggande m m. Det medför sammantaget ökad risk för avbrott i elförsörjningen som i sin tur kan vara mycket kostsamma för en livsmedelsbutik. Nu kommer reservkraften säkra elförsörjningen vid akuta problem men också skapa trygghet internt för alla som jobbar på ICA Maxi Nacka. Vetskapen om att det finns reservkraft gör att alla sover bättre på natten.

Maxi Nacka

AV-Line har installerat två dieselaggregat på 900 ampere plus en dieseltank. Aggregaten kopplas upp mot två transformatorer och slår på automatiskt vid avbrott. Med fylld tank får butiken full kraft i minst 24 timmar. Tanken går dessutom utmärkt att fylla på under drift och ICA Maxi Nacka har redan knutit till sig en leverantör av diesel.

- Nu har vi kraft i butiken oavsett vad som händer och det känns lugnt och säkert. AV-Line har varit väldigt pedagogiska och på ett tydligt sätt förklarat varje steg de tagit i installationsarbetet, vilket ha gjort att vi känt oss trygga genom hela processen. För mig står AV-Line för hög kompetens och bra support. Vi är mycket nöjda med deras arbetsinsats, säger Mathias Kärling vVD på ICA Maxi Nacka.

- ICA Maxi Nacka har nu ett effektivt och säkert reservsystem som vi får hoppas inte ska behöva användas. Vi har hjälpt flera livsmedelsbutiker tidigare med reservkraft som ICA Maxi Häggvik och ICA Maxi Haninge men också företag med andra verksamheter som inte heller klarar av längre strömavbrott som Octapharma och Cleans Storage, säger Jonas Nyberg, projektledare på AV-Line.