Välkommen till AV-Line

Vi erbjuder spetskompetens och helhetslösningar inom elinstallationer, kommunikation och nätverk, säkerhet och övervakning samt avancerade AV- installationer. Alltid med rätt kvalitet i rätt tid för att säkerställa 100% kundnöjdhet.

Humlegården Fastigheter satsar på hållbarhet och laddstationer!

7 december 2021

I takt med att antalet fossila transporter minskar och laddbara fordon ökar har Humlegården satsat på laddstationer i anslutning till sina fastigheter. Humlegården var tidigt ute och redan 2015 installerade AV-line de första åt dem. Nu sex år senare är AV-Line en specialist och laddstationer har blivit ett eget affärsben i deras tjänsteutbud. Till dagens datum har AV-Line installerat över 450 laddpunkter bara åt Humlegården. AV-Line är en totalleverantör av laddstationer och tar ett helhetsgrepp på sitt uppdrag, från projektering och leverans till installation och driftsättning samt löpande service.

I dag finns det över 200 000 laddbara personbilar i Sverige och antalet ökar i snabb takt. Samtidigt ökar också behovet av laddstationer på en växande marknad. AV-Line använder sig av C-TEKs-produkter när de installerar laddstationer. En C-TEK-lösning är framtidssäkrad, stöds av förstklassig teknik och har den höga kvalitet som AV-Line söker åt sina kunder.

Laddstationer

- Humlegården håller hög servicenivå. När efterfrågan på laddstationer ökat från våra hyresgäster så har vi också sett till att det blivit fler. De närmsta två åren räknar vi med att installera ytterligare mellan 50 och 100 nya laddstationer. Det ligger också i linje med vårt hållbarhetsarbete. Det finns planer på att till stor del kunna bli självförsörjande på el genom att skapa den själv bl a genom solceller. Humlegårdens långsiktiga mål är att spara 32% energi till 2030. AV-Line gör ett bra jobb och det går alltid att lita på att de gör vad de sagt. Jag har jobbat med dem sedan 2005 och är väldigt nöjd, säger Tony Svensson, ytterstaden fastighetschef på Humlegården Fastigheter.

- Vi är snabba, effektiva och installerar med kvalitet. Kabeldragningen från fastighet till parkeringsplats kan i bland vara lite komplicerad. En av dom viktigaste delarna i installationen är att programmera lastbalanseringen rätt så att säkringarna håller i fastigheten. Humlegården är en bra och professionell beställare som vi har ett mycket bra samarbete med, säger Ted Jansson, arbetsledare på AV-Line

För Humlegården har hållbarhetsarbetet blivit en del av kärnverksamheten. De flesta av deras fastigheter är certifierade enligt den internationella standarden BREEAM In-Use, som ställer krav på allt från täta fönster till cykelrum för hållbar pendling. Humlegården äger 59 fastigheter i Stockholmsområdet och har som ambition att samtliga fastigheter i förvaltningsbeståndet ska miljöcertifieras, en andel som idag uppgår till hela 91 procent av lokalarean.