Säkra ert företag med inbrottslarm

Risken för inbrott finns alltid och skulle det ske innebär det ofta både materiella och känslomässiga förluster. Föremål eller dokument och information kan vara svåra att ersätta, det kan bli ekonomiskt kännbart och tilliten får sig en rejäl knäck. En hel del av din tid tillhör också stöldgodset med allt vad det innebär att kontakta polis och försäkringsbolag, ombesörja reparation av skador och ersätta det som förlorats.

Inbrottslarm

Med ett inbrottslarm kan du:

  • Avskräcka och förhindra ett försök till inbrott.
  • Tidigt upptäcka ett pågående försök till inbrott.
  • Begränsa omfattningen av skadan.
  • Begränsa kostnaden av skadan.

Ett inbrottslarm kompletterar andra mekaniska inbrottsskydd såsom certifierade dörrlås och fönsterlås. Tänk även på att försäkringsbolagen kan ha vissa krav på inbrottsskydd i sina villkor förförsäkringar. Hos oss kan du alltid få sakkunniga råd och hjälp att välja rätt larm för dig och ditt företag.

Hur väljer jag inbrottslarm?

Inget företag är det andra likt och alla har vi olika behov och krav när det kommer till valet av inbrottslarm. Därför ser vi alltid till var och ens specifika behov och önskemål och presenterar alternativ som passar just ditt företag.

Hur kan ett inbrottslarm se ut?

Det finns många sorters inbrottslarm med olika funktioner, dessa larm kan vara trådlösa eller trådbundna. det vanligaste i kommersiella fastigheter och anläggningar är trådbundna larm som har uppkoppling mot en larmcentral. Larmen kan också vara lokala och ljudlöst ringa upp eller skicka ett sms till din egen mobil. Larmet kan också bestå av en siren som ljuder. Vi rekommenderar dock att ha inbrottslarmet kopplat till en larmcentral, då larmet genast möts av en åtgärd. Till larmet ser vi över att rätt lås och beslag är monterat, detta kan även kompletteras med dörrstängare/-öppnare och automatiker vilket gör det till en kundanpassad helhetslösning för dina behov.

Kamerabevakning

Det är vanligt att man kan koppla en kamera till ett inbrottslarm. När larmet aktiveras skickar kameran övervakningsbilder.Det finns idag många finesser i olika kameror. Somliga aktiverar en strålkastare över exempelvis ett inhägnat område. Andra kan känna av temperaturförändringar och skicka en larmsignal via mejl eller sms till en operatör, ytterligare andra aktiverar en siren. Om du överväger en övervakningskamera, tänk på att klargöra syftet. Kameran kan ge en extra trygghet, men för att kunna binda en person till ett inbrott måste till exempel bildkvaliteten vara mycket god. Lagringen av film eller foto kan lagras lokalt i larmägarens anläggning eller kopplas till en larmcentral. Vi ser till att anläggningen blir uppkopplad mot ett larmbord och är med hela vägen från projektering till installation och driftsättning med slutprov. Vi hjälper er även med konsultation gällande GDPR för er kameraanläggning.

Service, underhåll och garanti

Med alla våra larmanläggningar erbjuder vi ett serviceavtal, vilket är ett krav för larmklassade anläggningar. Vi genomför minst en gång om året en kontroll av hela din larmanläggning, vilket säkerställer korrekt funktion och att eventuella förändringar i den yttre miljön inte påverkar ditt larmsystem. I din årskostnad ingår även såväl telefonsupport som fjärrsupport.

Om något ändå går fel

Skulle oturen vara framme och något ändå går fel efter installation har du en garantitid på allt material samt installation, enligt ABT06, vilket är ett lagkrav. Om vi har orsakat det problem som uppstått åtgärdar vi detta utan några kostnader för dig som kund. Om problemet däremot visar sig vara ett handhavandefel står kunden för den kostnad som uppkommer.

Serviceavtal

Med våra serviceavtal gör vi årliga kontroller där vi arbetar förebyggande för att se brister i anläggningarna innan ett avbrott sker.

Rådgör med oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi är flexibla och måna om att du får det larm eller den säkerhetslösning just du vill ha, anpassat efter ditt företags behov. Med mycket kompetenta larminstallatörer, leverantörer och samarbetspartners som sätter dig som kund i fokus hjälper vi dig i stort som smått.